MENORS D’EDAT
1. Autoritze a Emergents Xàtiva a prendre imatges de la meua filla/fill menor d’edat, en qualsevol de les actuacions així com publicar part d’aquestes imatges com a difusió del curs.

2. Autoritze a en cas d’emergència mèdica a prendre decisions urgents baix el consell facultatiu corresponent.

3. Autoritze que en eixides del recinte pròpies de curs, puguen ser exclosos de la partició en qualsevol de les activitats programades per indisciplina o mala conducta del alumne/a.

4. Autoritze a la utilització de les dades del la meua filla/fill menor per a seguir rebent informació de pròxims cursos o esdeveniments que pugueren organitzar, sent tractats de forma confidencial en compliment de la normativa exigida en relació a la protecció de dades.

MAJORS D’EDAT
Com a persona major d’edat hem compromet a acceptar les normes de règim intern estipulades per l’organització així com tindre un comportament cívic i adient i autoritze a:

1. La gravació de les meues actuacions en qualsevol de les activitats d’EMERGENTS així com a publicar part d’aquestes imatges amb fins de difusió de dit curs.

2. Presa de decisions urgents en cas d’emergència mèdica baix el consell facultatiu corresponent.

3. La utilització de les meues dades personals per seguir rebent informació dels pròxims cursos o esdeveniments que poguérem organitzar.

AMB LA RESERVA S’ACCEPTEN AQUESTES CONDICIONS

L’Escola de Música d’Estiu – EMERGENTS, es realitzarà des del 27 de juny al 7 de juliol – Destinada a joves músics (d’11 a 30 anys) – Màxim fins a 80 alumnes de 3 nivells diferents.